has over the internet writing and croping and editing services for all those searching for licensed phd thesis buy online essays extensive custom phd writing service includes everything from

hundreds of outlined essay writing service essaysbuy.net essaysbuy.net consumer reviews of number one mobile application development groups mobile application developer total mobile app development business, that supply os, Mobile

ÇP1: Proje Yönetimi.

Lider: Xabec Vocational Training Centre.

Bu çalışma paketinin amacı hedeflerin belirlenen süre ve bütçe dahilinde istenilen kalitede yerine getirilmesini sağlayarak proje yönetiminin genel kontrolünün sağlanmasıdır.

Ayrıca, proje yönetimi grubu iç ve dış yönetim raporlarını formüle edecektir. ÇP5 ile işbirliği içerisinde iletişim ve değerlendirmeyi garanti edecek ve ÇP6 ile işbirliği içerisinde projenin kalitesini ve sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini garanti edeceklerdir.

ÇP2: Araştırma ve Analiz.

Lider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

Eğitim sistemlerini homojen bir hale getirmek istemeyen Avrupa Komisyonu’nun talimatlarına uygun olarak, bu ÇP Değişim El Kitabının uyarlanması ve uygulanması amacıyla her bir ülkede ne yapıldığını anlamayı amaçlamaktadır.

Her bir ülkedeki durumun tam analizi konusundaki gerekliliğin nedeni budur. Bu analiz tanıma sürecinde var olan yasal gereklilikleri,  eğitim sisteminin yapısını kapsamalı ve ulusal ve uluslararası makamlar dahil olmalıdır.

Ayrıca ortaklardan her birinin ÖĞRENİM ÇIKTILARINDA (LO) ve uzmanlığın tanınması sürecinde yer alan birimlerin tanımlanmasında kullanılan ECVET kavramlarını bilmesi gerekmektedir.

Araştırma ve analiz değişim el kitabının uygulanması sürecindeki ihtiyaç ve gereksinimleri detaylı olarak gösterecektir.

ÇP3: Modelin Aktarılması: Değişim El Kitabının Oluşturulması.

Lider: Dudley College.

ÇP’nın amacı kabul eden okulda edinilen niteliklerin kabul edilmesini mümkün kılarak değişim kalitesinin arttırılması amacıyla Xabec’ten diğer okullara Değişim El Kitabını iletmektir. ÇP4’te gerçekleştirilecek olan, ortaklar arasındaki muhtemel değişimlerin tanımlanması için bu çalışmanın yapılması gerekmektedir.

ÇP4: Değişim Araçları.

Lider: ROC West Brabant.

Bu iş paketinin amacı ÇP2 ve 3 sonuçlarından faydalanan ortaklar arasında uygulanabilir değişimin belirlenmesi ve değişim için gerekli olan belgelerin tasarlanmasıdır.

Okullardan her birinin

  1. değişime uygun diğer okullardan ÖÇ’nin belirlemesi
  2. hangi öğrenci değişiminin mümkün olduğunun belirlemesi
  3. hangi öğretmenin değişiminin mümkün olduğunu belirlemesi
  4. değişim için gerekli belgeleri tasarlaması gerekmektedir 

ÇP5: Değerlendirme, Yayım ve Bilgi Aktarımı

Lider: Maintenance Education Consortium.

Bu ÇP’nin temel amacı ilgili Avrupalı paydaşlara elde edilen sonuçları, projede edinilen deneyimleri, belirlenen en iyi uygulamaları ve konsorsiyum tarafından edinilen genel bilgileri iletmektir. Değerlendirme çalışması bu nedenle başlangıçtan itibaren, proje esnasında ve sonrasında önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

ÇP6: Kalite Güvence

Lider: Maintenance Education Consortium.

Bu ÇP tüm proje ortaklarını ilgilendirmektedir ve projenin kalitesi devam ettirilirken işbirlikçi ve hedef odaklı bir çalışmanın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu ÇP’nin iki hedefi vardır: bir taraftan proje ilerleyişinin, ürünlerin ve sonuçların sürekli olarak izlenmesi, diğer yandan düzenli proje değerlendirme raporlarının oluşturulması.

ÇP7: Değişim Projesinin Koordinasyonu ve Uluslararası Toplantılar

Lider: Handwerkskammer Koblenz.

Diğer İş Paketlerinin bu sorumluluktan kurtularak kendi hedeflerinin geliştirilmesine odaklanmaları için tüm uluslararası toplantıları tek bir iş paketi altında bir araya getirmeyi tercih ettik. Ayrıca bu görevin dağıtılması bütçe idaresini ve idari işlerin geliştirilmesini kolaylaştırabilir. Bu ÇP’nin amacı uluslararası toplantıların yönetimi ve koordinasyonudur.

Beklenmeyen bazı özel durumlarda, özel bir toplantının yapılması gerektiğinde, ÇP lideri sorunların ya da ihtilafların çözümlenmesi için özel bir toplantı organize edebilir. Bu durumda, bütçeye eklemeler yapılmayacaktır