logo_roc

ROC West-Brabant Hollanda’nın güneyinde bulunan 8 mesleki eğitim ve öğrenim kolejinden meydana gelmektedir. ROC WB yaşlarına, geçmişlerine ve sosyal konumlarına bakılmaksızın tüm insanlar için yüksek kalitede eğitim veren bir eğitimci olmayı hedeflemektedir.

Sunduğumuz eğitim ve öğrenim insanları işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak nitelikli bir hale getirerek toplumda daha iyi bir konuma sahip olmak konusundaki imkânlarını arttırmak; insanların kişisel gelişimine katkıda bulunmak; insanları çok kültürlü, çeşitli ve bütünleşmiş bir toplumda daha iyi çalışmalar yapmak üzere hazırlamaktır.

ROC WB’nin mesleki eğitim aşan 26000 öğrencisi ve 2500 personeli vardır ve yaşam boyu öğrenim uygulayan “bir adım ileri” politikasına yatırım yapmaktadır. ROC WB Mesleki Eğitim ve Öğretim Avrupa Forumunun (EFVET) aktif bir üyesidir ve Avrupa Mesleki Eğitim Derneği (EVTA) ile işbirliği yapmaktadır. ECVET’in uygulanması yüksek önceliğe sahiptir.