aiding one to easy access cheap unique essay writing expertise essay writing company presented big-good quality customized simply writing providers because company’s inception

among the top notch iphone app essay buy psychology essay psychology essay development enterprise zco produced ahead of from the world’s most effective mobile app developers

logo_mec

Endüstri, Uzmanlık Merkezleri ve Eğitim kurumları Hollanda’daki teknisyen ve bakım personeli konusundaki artan sıkıntının azaltılması için güçlerini birleştirdiler.

Bakım Teknisyenliği Eğitim Konsorsiyumu bir Hollanda Teknoloji Uzmanlığı Merkezi, Kenteq ve 8 orta ve yüksek mesleki eğitim kuruluşu tarafından oluşturulmuştur. Ortak amaç çeşitli bakım eğitimlerini profesyonelleştirmek, tanıtmak ve aralarında birlik oluşturmaktır.

Eğitim kurumları ve Kenteq Uzmanlık Merkezi arasındaki işbirliği bölgesel ve ulusal seviyede bakım eğitiminin gelişmesine yön veren tek durak noktası olarak MEC’in kurulması ile sonuçlanmıştır.

En önemli iki amaç şunlardır:

  • Mükemmel bir Bakım Eğitimi Merkezinin kurulması. Yaşam Boyu Eğitim felsefesine dayalı olarak MEC bakım eğitim programları için eğitim kavramları ve içerikleri geliştirmektedir.
  • Eğitimin çekici hale getirilmesi amacıyla simülasyonlar geliştirilmesi ve uygulanması.

MEC bakım endüstrisinde (iş dünyası) ve okullarda (mesleki eğitim) çeşitli ağların içinde yer almaktadır. MEC Hollanda Dünya Sınıfında Bakım Enstitüsünün bir parçasıdır. DIWCM Proses Endüstrisindeki (mal sahipleri ve üreticiler) çok sayıda şirketin katılımıyla oluşmuş bir kuruluştur: DOW, Sabic, Philips, Morris, Philips Lighting, Shell, BP, Imtech, Cegelec, Gofely, Stork, vb. Bu şirketler düzenli mesleki eğitim için müfredatın tasarlanmasına katkı sağlamaktadırlar.