Werkpakket 1: Projectmanagement.

Werkpakketleider: Xabec Vocational Training Centre.

Dit werkpakket gaat over de overall controle, projectmanagement, die zekerstelt dat doelstellingen gehaald worden met de vereiste kwaliteit binnen de gestelde tijd en budget.

Daarnaast zal de projectmanagement groep de managementrapportages opgestellen voor zover intern als extern gebruik. Ze garanderen de communicatie en valorisatie samen met WP5 en in samenwerking met WP6 bewaken zij de kwaliteit binnen het project en de continue monitoring en evaluatie.

WP2: Research and Analysis.

Werkpakketleider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

In lijn met de richtlijnen van de Europese Unie die stellen dat er verdeeldheid dient te zijn binnen onderwijssystemen, richt dit WP zich op de daadwerkelijke implementatie van het mobiliteitshandboek in elk land.

Dit is de reden waarom het nodig is om een complete analyse te maken van de huidige situatie in elk land. De analyse moet de structuur van het educatiesysteem, wet- en regelgeving en de nationaal betrokken partijen omhelzen.

Daarnaast dient iedere partner te weten welke ECVET concepten van toepassing zijn in het kwalificatieproces, gebaseerd op de learningoutcomes.

Uit het onderzoek en de analyse zal in detail blijken welke behoeften en vereisten er noodzakelijk zijn voor het implementeren van het mobiliteitshandboek.

WP3: Transferring the Model: Building the Mobility Handbook

Werkpakketleider: Dudley College.

Doel van WP3 is om het mobiliteitshandboek dat bij Xabec ontwikkeld is, over te dragen naar de andere deelnemende scholen om zo de kwaliteit van de mobiliteit te verhogen door de kwalificaties van alle scholen inzichtelijk te maken. Dit werk is nodig om de mobiliteit tussen de scholen mogelijk te maken, wat in WP4 zal gebeuren.

WP4 : Mobility Tools

WerkpakketleiderLeader: ROC West Brabant.

Het doel van dit werkpakket is om de haalbaarheid van mobiliteit tussen partners met behulp van de resultaten van WP 2 en 3, alsmede het ontwerp van de benodigde documenten naar mobiliteit bepalen.

Elke school dient:

  1. de learningoutcomes te bepalen van andere scholen
  2. bepalen wie de mogelijke studenten zijn
  3. bepalen wie de mogelijke leraren zijn
  4. het ontwerp van de benodigde documenten voor de mobilitei

WP5: Valorisation Dissemination and Knowledge Transfer

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

De belangrijkste doelstelling van dit WP is het ter beschikking stellen van de behaalde resultaten aan de Europese belanghebbenden, daarnaast ervaringen van het project, best practicesdie geïdentificeerd zijn en de algemene kennis door het consortium verzameld. Het werk van de valorisatie is daarom vanaf het begineen ​​belangrijk onderdeel, zowel tijdens als na het project.

WP6: Quality Assurance

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

Dit WP betrekt alle projectpartners, en is gericht op een coöperatieve en doelgerichtetaak om, met behoud van de kwaliteit van het project het einddoel te bereiken. Het doel van dit WP is tweeledig: aan de ene kant om de voortdurende controle van de voortgang van het project te bewaken (zowel producten als resultaten), en aan de andere kant, de periodieke interne evaluatieverslagen produceren.

WP 7: Coordination of Project Mobility and Transnational Meetings

Werkpakketleider: Handwerkskammer Koblenz.

We gaven er de voorkeur aan om alle internationale bijeenkomsten in één werkpakket te verzamelen om zo de andere werkpakketten van deze verantwoordelijkheid te ontdoen, zodat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun doelstellingen. Daarnaast kan deze takenverdeling van de begroting van het beheer en de ontwikkeling van de administratieve taken makkelijker maken.

Het doel van dit WP is het beheer en de coördinatie van transnationale bijeenkomsten.

Mocht in het geval van bepaalde bijzondere omstandigheden, een speciale bijeenkomst noodzakelijk zijn, kan de WP leider een speciale bijeenkomst te organiseren, om uitstaande problemen of conflicten op te lossen. Als dit het geval is, zal er geen toevoegingen aan het budget plaatsvinden.