Mesleki Eğitim ve Öğretime (VET) ilişkin Avrupa politikasını ortaya koyan Eğitim ve Öğretim 2020 (2009/C 119/02) ve Bruges Tebliği stratejik çerçevesinin temel önceliklerinden bir tanesi de öğrenim dönemindeki öğrenci değişimidir.

Öğrenci değişiminin gerçek anlamda etkili hale getirilmesi için, öğrenci tarafından uygulamalı ve teorik eğitimle öğrenilenlerin tamamının ülkesindeki okul tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu proje sabit bir süre boyunca yani bir dönem yurt dışında edinilen bilgilerin, becerilerin ve yetkinliklerin katılan okullardaki validasyonunu kolaylaştırılarak öğrenci değişiminin arttırılması için bir araç uygulamaktır.

Projenin iki adımı vardır:

1. Her bir okulda Değişim El Kitabı (DEK) hazırlaması. DEK ebeveynler tarafından seçilen konuların Öğrenim Çıktılarının (ÖÇ) tamamını içermektedir. Bu ÖÇ zaman çizelgeleri ile birlikte Gantt çizelgesinde gösterilerek ortakların okullarında ve Çift Sistem uygulanması halinde şirketlerde öğretilen uzmanlıkların anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

2. Katılımcı okullar arasında uygun Değişim Araçlarının geliştirilmesi:

a. Değişim Matrisi. DEK’da tanımlanan ÖÇ’ye göre ortaklar yüksek kalitede değişim tasarlanmasına imkân veren bir Tekrarlananlar Matrisi oluşturacaklardır.

b. Değişimin kalitesi için iki anlaşmanın yapılması gerekmektedir:

b.1) Mutabakat Anlaşması

b.2) Genel Öğrenim Anlaşması

Eğitim kurumlarının değişim matrisi farklı eğitim konuları arasında şeffaflığı sağlayacaktır. Bu eğitim kurumları arasında imzalanması gereken Mutabakat ve Öğrenim Anlaşmalarının kabul edilmesini kolaylaştıracaktır.

Bu el kitabının esas değeri diğer okullardaki öğretmenlere iki farklı konu ya da iki farklı uzmanlıktan olup olmadıklarına bakılmaksızın sadece ilgilenilen öğrenim öğelerini seçerek öğrencilerinin değişimini hassasiyetle tasarlama imkânı vermektedir. Çalışma alanı Endüstriyel Bakımı ilgilendiren uzmanlıklar merkezlidir. Projeden sonra değişimi organize eden ve kaliteyi garanti eden hazır araçlardan dolayı öğrenci değişiminde bir artış olmasını bekliyoruz. Bu yolla edinilen tüm yetkinliklerin validasyonu daha kolay olacaktır. Ayrıca, eğitim ve öğretim programlarının şeffaflığının artmasını bekliyoruz. Projenin sonunda, Avrupa’daki aynı uzmanlıklarla ilgili okulları bu tür bir değişime dahil edebiliyor olmayı bekliyoruz.

Bu proje 6 farklı ülkede bulunan tamamı Avrupa’da projeler geliştirmek konusunda deneyimli 6 tanınmış Mesleki Eğitim ve Öğretim Okulu ve girişimciler derneği ve Eğitim Kurumları Konsorsiyumu olmak üzere 2 dernek tarafından geliştirilecektir.